Boetebeleid nieuwe Arbowet gewijzigd

Geplaatst op 02 May 2018

Boetebeleid nieuwe Arbowet gewijzigd

De Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet is per 1 september 2017 aangepast. Dit gebeurt vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli 2017 zijn ingegaan.

De meest opvallende aanpassing van de Arbowet is dat de werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts.

Wat is een basiscontract?
Het basiscontract stelt minimumeisen aan de overeenkomst tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts.

Als de werkgever niet over een basiscontract beschikt, wordt na ingang van de beleidsregel boetebesluit (direct) een boete opgelegd. Dat geldt ook als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij zijn verzuimbeleid.

Voor alle nieuwe basiscontracten na 1 juli 2017
De gewijzigde beleidsregel Boeteoplegging is van toepassing op alle nieuwe (basis)contracten die vanaf 1 juli 2017 worden gesloten. Vóór 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Lees de factsheet basiscontract op Arboportaal.nl

Ook bedrijfsarts kan beboet worden
Een andere wijziging in de beleidsregel is dat bedrijfsartsen nu ook beboet kunnen worden als ze hun verplichtingen zoals ze in Arbowet staan, niet nakomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het niet hebben van een klachtenprocedure, of zonder onderbouwing niet doorverwijzen bij een verzoek om een second opinion. In eerste instantie zal bij het niet nakomen van de verplichtingen een waarschuwing worden gegeven.

Bronnen: arboportaal

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl