HR- EN SALARISSCAN

Bezuinigen op personeelskosten?

De sociale zekerheid in Nederland is een complex stelsel van wetten en regels. De praktijk leert dat maar liefst 98% van de werkgevers onbewust en
onnodig te veel aan personeelskosten betaalt. Vaak is ook niet bekend welke fiscale voordelen en stimuleringssubsidies toegepast kunnen worden.
Met onze HR- en Salarisscan ontdekt u of u te veel betaalt, de regels goed toepast en of processen efficiënter kunnen. Op basis van ‘no cure, no pay!’

 

Hoeveel kunt u besparen?

De oorzaken van onnodig hoge personeelskosten zijn: gebrek aan kennis van subsidieregelingen en  wet- en regelgeving, fouten in de HR- en salarissystemen en fouten bij externe instanties. Met onze HR- en Salarisscan kijken we minimaal naar 40 punten binnen zes deelgebieden hoe uw HR- en salarisadministratie de afgelopen jaren is uitgevoerd. De uitkomst leggen we vast in een onderzoeksrapport.

We werken op basis van ‘no cure, no pay’. Geen investeringen vooraf en factureren doen we altijd achteraf. Zelfs als u al eens eerder een controlescan heeft laten uitvoeren, vinden wij in 95% van de gevallen additionele besparingen!

Neem contact op

 

slider_img3

Toekomstgericht, resultaatgericht en rechtmatig

De HR- en Salarisscan helpt u met het beheersen van de risico’s van personeelskosten. De scan is niet alleen gericht op het terugvorderen van in het verleden onbenutte of foutief toegepaste wet- en regelgeving. Wij adviseren u ook over de borging van uw HR- en salarisregelingen, zodat u in de toekomst geen geld meer laat liggen. Het onderzoek is resultaatgericht, zonder dat we uw bedrijfsprocessen verstoren. Goed om te weten: de rechtmatigheid van onze dienstverlening is gewaarborgd, de HR- en Salarisscan is volledig risicoloos en levert u gegarandeerd geld op!

Meer weten over de HR- en salarisscan? Neem geheel vrijblijvend contact op.

 

Neem contact op

 

Volg PHOCUS op Social Media:

 

 

Onze grondige aanpak

Onze HR- en salaris scan is zeer grondig, breed en diep. Binnen de deelonderzoeken controleren wij minimaal op 40 punten

  • Gedifferentieerde premies
  • Premieafdrachten van de werkgeverspremies Sociale Verzekeringen
  • Diverse stimuleringsregelingen
  • Opleiding- en Scholingskosten
  • Verzuimkosten
  • Premieafdrachten voor collectieve werknemersverzekeringen en pensioenen

Besparing of teruggaaf

De HR- en salarisscan heeft bij honderden organisaties geresulteerd in een kostenbesparing, o.a. op het gebied van inhoud, communicatie en processen. De gemiddelde besparing bedraagt ruim € 196,- per medewerker!

slider_img2

Inzicht in resultaten

De HR- en Salarisscan sluiten wij standaard af met een eindrapport, waarin alle bevindingen duidelijk worden omschreven. In dit rapport vindt u ook een specificatie van alle resultaten en adviezen voor de toekomst. Ook bevindingen die geen resultaat in het verleden gaven maar wel in de toekomst, worden hierin besproken.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze HR- en Salarisscan op basis van no cure, no pay? Neem vrijblijvend telefonisch contact op via 0172 – 51 99 00 of via Neem contact op

Diensten en oplossingen van PHOCUS

Talent Search | Interim en Consultancy | Implementatie | Software HR en Salaris | Uitbesteden | Processen | HR- en Salarisscan

Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl