De administratie rond een fiets van de zaak wordt eenvoudiger in 2020

Geplaatst op 18 November 2019

Het rijden op een fiets van de zaak wordt door een hoop rompslomp niet erg aantrekkelijk gemaakt. Wanneer een werkgever een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer, dan blijft de fiets eigendom van de werkgever. In de huidige situatie is de fiets onbelast als de werknemer deze alleen gebruikt voor reizen naar het werk. Bij privégebruik beschouwt de belastingdienst de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik als belastbaar loon van de werknemer.
Het gaat dan om het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de fiscaal onbelaste kilometervergoeding voor fietsen (0,19 euro in 2019) . Een eventuele eigen bijdrage van de werknemer gaat hier nog vanaf. Medewerkers moet hierdoor dus precies bijhouden hoeveel kilometers ze op hun fiets afleggen voor hun werk en vrije tijd. Van het privébedrag moeten ze de kosten voor onderhoud en verzekeringen aftrekken.

Bijtelling van 7%

Vanaf 2020 wordt dit allemaal iets eenvoudiger. Stelt een werkgever een fiets, elektrische fiets of speed pedelec (snelle elektrische fiets) ter beschikking aan een werknemer dan gaat er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets gelden. Dit is vergelijkbaar met het privégebruik van auto’s van de zaak.
De nieuwe regeling houdt in dat er jaarlijks 7% van de waarde van de adviesprijs van de door de werkgever ter beschikking gestelde fiets bij het belastbaar inkomen van de betreffende werknemer komt. Dit betekent dat de fiets de medewerker vanaf 2020 een vast bedrag van hooguit enkele tientallen euro’s per maand kost. Dat scheelt een complexe administratie. Voor de toepassing van de nieuwe regeling geldt het woon-werkverkeer overigens ook als privégebruik.
Medewerkers die de fiets van de zaak gebruiken, ontvangen geen onbelaste kilometervergoeding voor de gemaakte kilometers. Ze hebben namelijk afgezien van de 7% fiscale bijtelling geen kosten aan de fiets. De nieuwe regeling moet het aantrekkelijker maken om met de fiets naar het werk te gaan. Niet alleen beter voor het milieu, maar soms ook voor de gezondheid van de werknemer.

Eigen fiets

Voor medewerkers die met een eigen fiets naar het werk komen of de fiets voor een zakelijke reis gebruiken, geldt de al genoemde onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro per kilometer. Deze 0,19 euro per kilometer is voor alle kosten die met de fiets te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van verzekeringen, onderhoud, regenkleren en dergelijke. Dit blijft ook in de nieuwe situatie het geval. De vergoeding of verstrekking van een fiets is momenteel belast loon. De werkgever kan de fiets alleen (deels) onbelast vergoeden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ook deze regel blijft in 2020 van kracht.

Leaseplan

Het kan gunstig zijn als de werkgever een plan voor fietsen van de zaak maakt. Daarmee kan de fiets van de zaak tot standaard onderdeel van de arbeidsvoorwaarden gemaakt worden en onder gelijke voorwaarden aan de medewerkers  aangeboden worden. Hoe meer medewerkers gebruik maken van de fiets van de zaak, hoe gemakkelijker het voor een werkgever is om fietsen tegen gunstige kosten en voorwaarden aan te schaffen. Datzelfde geldt voor onderhoudscontracten en verzekeringen.

 

Bronnen: Centraal Beheer

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl