Het geactualiseerde Beroeps Competentie Profiel van NIRPA

Geplaatst op 02 May 2018

Het geactualiseerde Beroeps Competentie Profiel van NIRPA

29 januari 2018

Je bent een salarisprofessional, maar wat wordt er dan eigenlijk van je verwacht en wat houdt het salarisvak precies in en aan welke eisen moet je voldoen?
Eens in de 3 jaar actualiseert het NIRPA ( Nederlands Instituut Register Payroll Accounting) het BCP (beroeps competentie profiel).

Wat is een beroepscompetentieprofiel?
Een beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Hierbij wordt uitgegaan van een vakvolwassen werknemer die al drie tot vijf jaar in het beroep werkzaam is.
Drie begrippen staan centraal in het beroepscompetentieprofiel: kerntaken, opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden.
De inhoud van een beroepscompetentieprofiel moet herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven. Daarom worden deze profielen opgesteld in opdracht van of in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Om het document een formele status te geven, is vaststelling door het georganiseerde bedrijfsleven noodzakelijk.
Veranderingen in wet- en regelgeving maar ook andere invloeden als automatisering en digitalisering maken het vak van de salarisadministrateur complexer. Het BCP biedt houvast om zijn werk goed te kunnen doen. Opleidingsinstituten gebruiken het voor het samenstellen van trainingen en examens. Bedrijven zetten het beroepscompetentieprofiel in als extra instrument voor functionerings- en beoordelingsgesprekken van salarisprofessionals. En NIRPA gebruikt het als leidraad bij toetreding van geregistreerden.

Dit beroepscompetentieprofiel beschrijft de beroepseisen voor salarisprofessionals met de titels Register Salarisadministrateur (RSa) en Register Payroll Professional (RPP).

Actueel en tijdloos
De uitdaging bij het opstellen van een beroepscompetentieprofiel is de actualiteit zo tijdloos mogelijk te verwoorden omdat het document een aantal jaar mee moet. Het aantreden van een nieuw kabinet brengt ongetwijfeld weer nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Hoewel de invoering niet direct zal plaatsvinden, is het zaak dat NIRPA-leden hier gespitst op zijn. En dat ze zich regelmatig bijscholen. Die veranderende wetgeving zorgt ervoor dat de salarisadministrateur steeds zichtbaarder wordt in de organisatie en/of bij klanten. Niet alleen als loonverwerker maar ook als adviseur. Daarom is mondelinge en schriftelijke communicatie belangrijker voor het vak.

Cafetariamodel
Het cafetariamodel is ook opgenomen in het nieuwe beroepscompetentieprofiel. Daarbij kunnen medewerkers aangeven welke arbeidsvoorwaarden ze willen, uiteraard rekening houdend met de werkkostenregeling. Het vak van salarisadministrateur zal verder blijven opschuiven in de richting van adviseur. De competenties zullen dan ook veranderen. Het is aan NIRPA-gecertificeerde professionals zaak om bij te blijven in hun vak om zo van toegevoegde waarde te blijven voor hun werkgever. Het beroepscompetentieprofiel bevat alle richtlijnen en kwaliteitseisen. Het document wordt als het nodig is tussentijds geactualiseerd.

Automatisering
Ook op automatiseringsgebied zijn veranderingen gaande die zijn opgenomen in het beroepscompetentieprofiel. Een groeiend aantal salarisadministrateurs werkt met geïntegreerde systemen voor salaris, hr en financieel. De gegevens hoeven daardoor vaak niet meer ingevoerd te worden, omdat ze al in het systeem zitten. Voor de salarisadministrateur is het belangrijk te weten hoe hier mee om te gaan.

Internationale mobiliteit
Internationale mobiliteit van personeel is ook nieuw in het beroepscompetentieprofiel. Nu grensoverschrijdend zaken doen makkelijker wordt, gaan meer Nederlanders in het buitenland werken en komt buitenlands personeel hier naar toe. Dat heeft gevolgen voor de salarisadministratie.
Download hier het hele Beroeps Competentie Profiel.

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl