IN 2018 GEEN ONDERSCHEID MEER IN LEEFTIJD

Geplaatst op 02 May 2018

IN 2018 GEEN ONDERSCHEID MEER IN LEEFTIJD

11 december 2017

Leeftijdsonderscheid in vacatures is per 2018 niet langer toegestaan
Het UWV heeft eind November gemeld dat het vanaf 1 januari 2018 niet meer is toegestaan leeftijdsonderscheid te maken bij de werving van jongeren tot 27 jaar of ouderen boven de 50 jaar oud.

Sinds een aantal jaar is het voor werkgevers toegestaan om vacatures aan te bieden die zich specifiek richten op jongeren van 18 tot 27 jaar of ouderen boven de 50 jaar. De vacature moet dan wel gericht zijn op het bestrijding van jeugdwerkloosheid of ouderenwerkloosheid en dit moet dan ook in de vacature duidelijk aangegeven zijn. UWV heeft laten weten dat dit vanaf 1 januari niet meer is toegestaan. Maakt een werkgever dit leeftijdsonderscheid nog wel, dan kan er sprake zijn van leeftijdsdiscriminatie.

Leeftijdsonderscheid soms nog wel mogelijk
In de Verzamelwet SZW 2018 is echter wel een maatregel opgenomen die leeftijdsonderscheid in vacatureteksten nog steeds mogelijk maakt. Hierin staat namelijk dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een algemene maatregel van bestuur kan bepalen dat een werkgever vacatures mag toespitsen op bepaalde leeftijdscategorieën.

Bronnen: Rendement.nl

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl