In Maart meer duidelijkheid over compensatie transitievergoeding vanaf 2020

Geplaatst op 02 May 2018

In Maart meer duidelijkheid over compensatie transitievergoeding vanaf 2020

22 februari 2018

Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers met terugwerkende kracht gecompenseerd kunnen worden voor de transitievergoeding (ontslagvergoeding) bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Of die datum haalbaar is zal binnenkort bekend worden.

Minister Koolmees van SZW streeft ernaar het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Dat meldt hij in een beantwoording van Kamervragen over slapende dienstverbanden. Een eerdere ingangsdatum is niet mogelijk, omdat door de controversieelverklaring in 2017 de voorbereidingen op de compensatieregeling te lang stil hebben gelegen. Na het aantreden van het nieuwe kabinet is de behandeling van het wetsvoorstel weer gestart.

In Maart komt er meer duidelijkheid
Momenteel wordt er door het UWV een uitvoeringstoets gedaan voor de ministeriële regeling die verder is uitgewerkt. Hierin zijn de nadere voorschriften opgenomen voor de aanvraag en verstrekking van de compensatie.
De vraag is op welke termijn het UWV in staat is om de compensatie van de transitievergoeding uit te voeren. Het gaat om een nieuwe wettelijke taak voor het UWV en de invoering heeft grote impact op de (digitale) processen aldaar. Aan de hand van de informatie uit de uitvoeringstoets wordt meer duidelijk over de mogelijke datum van inwerkingtreding. De minister streeft ernaar om de maatregel met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden.
Nog wel moet er over dit plan gestemd worden door de eerste en tweede kamer. In het wetsvoorstel is bepaald dat werkgevers de compensatie niet ontvangen voor de periode waarin zij een dienstverband slapend houden.
Dus indien de werkgever de werknemer uiteindelijk ontslaat na een periode van een ‘slapend dienstverband’ dan zal hij de transitievergoeding moeten berekenen over de gehele duur van de arbeidsovereenkomst, maar wordt hij niet gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij verschuldigd is over de periode dat hij het dienstverband slapend heeft gehouden.

Met terugwerkende kracht aanspraak op compensatie
Als het wetsvoorstel tot wet verheven wordt, kunnen werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding al verstrekt hebben – indien aan de voorwaarden wordt voldaan – aanspraak maken op de compensatie, ongeacht hoe lang geleden de transitievergoeding is betaald.

Zorg ervoor dat je de administratie goed bewaard
Werkgevers kunnen er dus nog altijd van uitgaan dat zij op termijn een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding die zij op of na 1 juli 2015 hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is daarom ook verstandig om de administratie op dit gebied goed te bewaren. Het gaat daarbij onder meer om de arbeidsovereenkomst van de ontslagen werknemer en de beschikking van UWV (of de kantonrechter) over de toestemming voor ontslag. Is de werknemer met wederzijds goedvinden ontslagen, dan heeft de werkgever de beëindigingsovereenkomst nodig. Bewijzen van de duur van de ziekteperiode en de loondoorbetaling zin ook belangrijk.

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl