Nieuwe versie Online Handboek Loonheffingen 2019

Geplaatst op 02 September 2019

Op de internetsite van de Belastingdienst staat vanaf 1 juli 2019 een nieuwe versie van het online Handboek Loonheffingen 2019.

De Belastingdienst heeft toch nog een nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd. Hierin is informatie toegevoegd over wanneer er sprake is van een dienstbetrekking en wat de fiscale regels zijn als een werkgever een studietoelage wil geven voor kinderen van werknemers.

Aan het online handboek is de volgende informatie toegevoegd over de vergoeding van studiekosten van een kind van de werknemer:

Paragraaf 1.1.4.
Toegevoegd dat sprake is van een dienstbetrekking als iemand loon geniet uit een dienstbetrekking van een ander. Een voorbeeld hiervan is als een werkgever een kind van een werknemer een zelfstandig recht geeft op een studietoelage.

Paragraaf 4.2.
Toegevoegd voorbeeld 5. Dit voorbeeld gaat over een werknemer die voor zijn kind een vergoeding voor collegegeld ontvangt. Deze vergoeding mag de werkgever aanwijzen als eindheffingsloon.

Paragraaf 6.2.4.
Toegevoegd voorbeeld 4. Dit voorbeeld gaat over een kind van de werknemer die een eenmalige studietoelage ontvangt. Hierover is geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd.

Paragraaf 7.3.3.
Toegevoegd dat studie-uitkeringen aan een kind van een werknemer belast worden volgens de groene tabel. Wel moet het kind een zelfstandig recht hebben op die uitkeringen.

Paragraaf 19.2.2.
In deze paragraaf staat dat uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden onder bepaalde voorwaarden niet tot het loon behoren. Er is een voorbeeld toegevoegd over een studiefonds voor kinderen van werknemers.

Op de website van de belastingdienst kun je het handboek downloaden.

 

Bronnen: rendement.nl

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl