Nieuws

Prinsjesdag 2020

Geplaats op 16-09-2020

Al investerend de crisis uit – Prinsjes 2020   Prinsjesdag 2020, een sombere tentoonstelling zonder de koets en zonder publiek. De koning heeft de troonrede uitgesproken niet in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk in Den Haag en de minister van Financiën heeft de Miljoenennota 2021 en Rijksbegroting 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder...

Corona virus: update financiële regelingen

Geplaats op 10-09-2020

NOW 3 en vergoedingen voorzieningen thuiswerken   NOW 3 Het corona-virus heeft aanhoudende invloed op onze samenleving en op organisaties, de verwachting is dat het virus ook een lange economische nasleep met zich meebrengt. Het kabinet blijft organisaties steun geven voor een langere periode en stelt miljarden beschikbaar voor tegemoetkoming in loonkosten met de NOW

Lees verder...

Het anoniementarief

Geplaats op 20-08-2020

In 1986 is het anoniementarief geïntroduceerd in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), een regeling om het mogelijk te maken om de looninkomsten van een anonieme werknemer tegen een hoger tarief te belasten. Het is een sanctie die geldt als een werknemer geen of onjuiste identiteitsgegevens aan de inhoudingsplichtige verstrekt, zich niet op de

Lees verder...

Vergeet niet de beschikking voor LIV en LKV over 2019 goed te controleren!

Geplaats op 13-07-2020

Werkgevers die vorig jaar recht hadden op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) ontvangen hiervoor uiterlijk 31 juli 2020 een beschikking van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel LKV en (jeugd-)LIV zij ontvangen over 2019. De bedragen in de beschikking kunnen afwijken van die in de voorlopige berekening die de werkgevers vóór 14 maart van

Lees verder...

Subsidie praktijkleren

Geplaats op 26-06-2020

Aanvraag subsidie praktijkleren Ook dit jaar kunnen bedrijven subsidie aanvragen als zij een leerplaats aanbieden, ook wel de Subsidieregeling praktijkleren genoemd. Met deze subsidie stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden aan leerlingen en studenten. De regeling biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van leerlingen en studenten. De subsidie kan

Lees verder...

Regeling NOW 2.0 wordt donderdag 25 juni gepubliceerd

Geplaats op 23-06-2020

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket voor de periode juni tot en met september. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent

Lees verder...

Coronamaatregelen: Belastingdienst zet aandachtspunten voor werkgevers op een rij

Geplaats op 23-06-2020

Vanwege de coronamaatregelen zijn de werkdagen er voor veel werkgevers en hun personeel anders uit gaan zien, vooral wanneer medewerkers door de coronacrisis geheel of deels  zijn gaan thuiswerken. Omdat de situatie veel vragen oproept over bijvoorbeeld voorzieningen voor thuiswerken of reiskostenvergoedingen geeft de Belastingdienst uitleg over onderwerpen die van belang zijn tijdens de coronacrisis. Enkele

Lees verder...

VAKANTIEDAGEN, DE BELANGRIJKSTE REGELS OP EEN RIJTJE!

Geplaats op 04-06-2020

De zomervakantie is alweer in aantocht! De HR afdeling krijgt daarom ook weer extra vragen te beantwoorden over vakantierechten van de medewerkers. Handig dus om de belangrijkste regels rondom het opnemen van vakantiedagen nog eens even op een rijtje te zetten. Vakantie aanvragen De werknemer vraagt het verlof schriftelijk aan en de werkgever heeft 2

Lees verder...

WAB tijdens de coronacrisis: hoe zit dat?

Geplaats op 27-05-2020

Met ingang van de WAB zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Zo is door de WAB nu gesteld dat wanneer een werknemer niet werkt, toch loon kan ontvangen. De WAB biedt hierdoor meer zekerheid op werk en inkomen. Alleen hoe zit dat nu tijdens de coronacrisis? Geen werk, wat betekent dit voor werkgevers

Lees verder...

Aanpassingen huidige coronamaatregelen en mogelijk nieuwe maatregelen

Geplaats op 04-05-2020

Aanpassingen in huidige maatregelen en mogelijk nieuwe coronamaatregelen opgesomd: Het kabinet is druk bezig de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De huidige coronamaatregelen worden aangepast en naast de al bestaande maatregelen, worden er steeds nieuwe regelingen opgesteld. Deze hebben gevolgen voor de gehele onderneming, de werknemers en werkgever. Nog niet alle maatregelen zijn concreet

Lees verder...
Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl