Nieuws

Versoepeling regels loonsanctie en WGA gaat niet door

Geplaats op 14-01-2019

In het regeerakkoord kondigde het kabinet aan de kans op een loonsanctie voor eigenrisicodragers weg te nemen. Ook zouden werkgevers per 2020 geen 10, maar 5 jaar WGA-uitkeringen betalen. Deze wijzigingen gaan echter niet door. Het regeerakkoord bevatte verschillende plannen voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet werk en inkomens naar arbeidsvermogen (WIA). Minister

Lees verder...

Wat als een werknemer gewond is geraakt door vuurwerk?

Geplaats op 01-01-2019

Het nieuwe jaar is ingeluid met champagne, oliebollen en natuurlijk met vuurwerk. Dit laatst zorgt (helaas) ieder jaar weer voor vuurwerkongevallen. Natuurlijk hopen wij dat u en uw dierbaren heelhuids het nieuwe jaar hebben mogen inluiden en ook werkgevers hopen dat natuurlijk voor hun werknemers, maar rond oud en nieuw lopen werknemers nou eenmaal een

Lees verder...

Rekenregels januari 2019 – dagloon minimumloon LIV tarieven premies

Geplaats op 28-12-2018

De rekenregels voor 2019 zijn gepubliceerd. Hierin zijn de gevolgen verwerkt van de aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.  Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.    Dagloon Het afgeronde (bruto)minimumloon per 1 januari 2019 gaat met 1,35% omhoog. De daglonen van

Lees verder...

Digitale vragenlijst voor werknemer na ziekmelding bij UWV

Geplaats op 18-12-2018

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigt het UWV het proces voor een (ex-)werknemer nadat hij zich heeft ziekgemeld. UWV stuurt na de ziekmelding een digitale vragenlijst. De (ex-)werknemer moet dan inloggen via DidiD met een extra beveiliging. De (ex-)werknemer kan hier vragen over hebben. Vanaf 1 januari 2019 belt UWV de (ex-)werknemer niet meer na een ziekmelding.

Lees verder...

Relevante wetswijzigingen voor HR per 1 januari 2019

Geplaats op 18-12-2018

Ieder jaar verandert er wel iets op 1 januari qua personeelsregels. Zo ook op 1 januari 2019. Al verandert er dit keer niet veel schokkends, toch is het altijd goed er kennis van te nemen.   Per 1 januari 2019 zijn in ieder geval de volgende wijzigingen belangrijk: Kraamverlof verandert in geboorteverlof: Het geboorteverlof is

Lees verder...

Werknemers vragen werkgevers om hulp bij check van loonstrook

Geplaats op 13-12-2018

Ruim vier op de tien werknemers vragen werkgever weleens om hulp bij checken van loonstrook Ruim 92% van de Nederlanders controleert met enige regelmaat of hun loonstrook wel klopt. Dit komt naar voren uit een marktonderzoek van Panelwizard in opdracht van Nmbrs – leverancier van HR- en payrollsoftware. Hieruit blijkt ook dat ruim vier op

Lees verder...

Werkgevers moeten discriminatie voorkomen, anders riskeren ze een boete!

Geplaats op 28-11-2018

Staatssecretaris van Ark wil nieuwe regels opnemen in de Arbowet omtrent het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie. Ze wil werkgevers, ondernemingsraden en hr-medewerkers faciliteren om beter actie te ondernemen tegen discriminatie. Blijf een werkgever in gebreke bij de preventie van discriminatie dan riskeren ze een boete. Van Ark noemt arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem

Lees verder...

Risico’s binnen de salarisadministratie

Geplaats op 23-11-2018

De Salarisadministratie is een stafafdeling en wordt in veel organisaties gezien als “secundair proces”. Het hoort erbij bij het indienst hebben van personeel, dus moet het nu eenmaal gebeuren. Vaak onderschatten organisaties dit proces en realiseren zich niet genoeg  hoeveel het kan opleveren om dit proces te optimaliseren. Salarisadministratie is – mede door digitalisering en

Lees verder...

WAB: werkgever moet oproepkracht vaste arbeidsomvang geven

Geplaats op 21-11-2018

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 ingaat, moeten werkgevers binnen een maand een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een oproepkracht die langer dan 12 maanden een oproepcontract heeft. Werkgevers moeten daar in 2019 dus al over nadenken. Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een

Lees verder...

CAO-LONEN MINDER HARD OMHOOG DAN GEDACHT

Geplaats op 25-09-2018

DEN HAAG (ANP) – De stijging van de cao-lonen in 2017 was bij nader inzien toch iets minder sterk dan gedacht. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen de lonen vorig jaar gemiddeld 1,4 procent hoger dan in 2016. In een eerdere raming in januari ging het statistiekbureau nog uit van een plus

Lees verder...
Terug naar boven