NOW-regeling

Geplaatst op 01 April 2020

Voorwaarden NOW-regeling bekend: wat betekent dit voor jouw onderneming?

Om banen en inkomens van mensen te beschermen, biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. Eerder werd hulp geboden door middel van de regeling werktijdverkorting. Echter, sinds dinsdag 17 maart is het niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen vanwege overbelasting. In plaats daarvan zijn sinds 31 maart de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de NOW-regeling) gepubliceerd. De minister streeft erna dat de aanvraag vanaf maandag 6 april mogelijk is, maar de regeling zelf spreekt van 14 april.

Wat houdt de NOW-regeling in en voor welke werknemers geldt de regeling?

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kun je als werkgever voor werknemers aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten. Een tegemoetkoming conform de NOW-regeling geldt voor werknemers in het kader van de Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en overheidswerknemers. Dit geldt ook voor BBL’ers, flexmedewerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten.

Vereisten
Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • Omzetverlies van tenminste 20%
  Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies hebben, sinds 1 maart 2020, kunnen aanspraak doen op de NOW-regeling. Er wordt hierbij gekeken naar de referentie omzet (2019) teruggerekend naar een kwartaal in vergelijking met de (verwachte) omzet tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020.
 • Omzetverlies op groepsniveau
  Bij ondernemers die lid zijn van een groep, wordt gekeken naar het totale omzetverlies op groepsniveau.
 • Duur van de tegemoetkoming
  De NOW-regeling geldt voor een periode van 3 maanden waarin de loonkosten (deels) worden gecompenseerd. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden.
 • Geen ontslag
  Als je als werkgever een aanvraag voor de NOW-regeling indient, mag je geen ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen zolang de tegemoetkoming wordt ontvangen. De werknemers blijven gedurende de regeling in dienst.
 • 100% loondoorbetaling
  In de periode dat de tegemoetkoming wordt ontvangen, ben je als werkgever verplicht om het gehele salaris van de werknemer door te betalen.
 • Maximum tegemoetkoming
  Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.  Wanneer een werknemer heeft met een loonsom van €9538,- of meer, dan ontvang je boven dit bedrag geen tegemoetkoming.
 1. 100% omzetverlies – 90% tegemoetkoming van de loonsom
 2. 50% omzetverlies – 45% tegemoetkoming van de loonsom
 3. 25% omzetverlies – 22,5% tegemoetkoming van de loonsom

 

Hoe vraag ik de NOW-regeling aan?
Vanaf uiterlijk 14 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag indienen voor de NOW-regeling. De regeling is opengesteld tot en met 31 mei 2020. Per loonheffingennummer kan een aanvraag worden ingediend. Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig;

 1. Verwachte omzetdaling in procenten, afgerond naar boven*
 2. In welke opeenvolgende periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020 wordt omzetverlies verwacht
 3. Loonheffingennummer
 4. Rekeningnnummer waarop de betalingen van de Belastingdienst wordt ontvangen

*Wanneer je onderdeel bent van een groep, dien je voor alle loonheffingennummers een gelijk percentage omzetdaling door te geven. 

Wat kan PHOCUS betekenen?
Wij kunnen de aanvraag NOW voor jou indienen. Hiernaast kunnen we ook helpen bij het bepalen van de verwachte omzetdaling of een berekening maken van de loonkosten waar de organisatie, gelet op de omzetdaling, recht op heeft. Voor alle vragen rondom HR en salaris tijdens de coronacrisis kun je contact opnemen via ons contactformulier.

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl