Per 1 juli 2018 wettelijk minimumloon 1,03% hoger

Geplaatst op 05 June 2018

Vanaf 1 juli 2018 zal het wettelijk minimumloon, bij een fulltime werkweek, voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bedragen. Op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) moeten jongere werknemers minstens een bepaald percentage van dit bedrag krijgen.

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Het wettelijk minimumloon wordt elk halfjaar aangepast aan de gemiddelde contractontwikkelingen. De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld en veranderen dus mee.

 

Minimumuurloon afhankelijk van werkweek

Per 1 juli is het minimumloon 1,03% hoger dan in de eerste helft van 2018. Dat brengt het brutominimumloon op € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Een vast minimumloon per uur is er nog niet. Dat hangt nu af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dat is afhankelijk van de sector en eventuele cao-afspraken over de arbeidsduur.In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

 

Minimumloon jongeren hangt af van leeftijd en situatie

Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar hebben recht op het, voor hun leeftijd, geldende minimumjeugdloon. Welke bedragen precies voor hen van toepassing zijn, hangt af van hun situatie. Voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een BBL (beroepsbegeleidende leerweg), gelden namelijk andere minimumbedragen dan voor andere jonge werknemers.

Minimum(jeugd)loon 2e helft 2018

 

Parttimers hebben recht op minimumloon naar rato

De genoemde minimumbedragen gelden bij een fulltime werkweek. Werkt een werknemer bijvoorbeeld maar 60% van de fulltime uren in de organisatie, dan heeft hij ook recht op 60% van het bruto wettelijk minimumloon.
Met ingang van 2018 geldt het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor opdrachtnemers de geen ZZP’ers zijn, voor werknemers die een stukloon ontvangen en bij overwerk en meerwerk.

 

Bronnen: rendement.nl

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl