Plan kabinet loondispensatie arbeidsgehandicapten van tafel

Geplaatst op 07 September 2018

Het kabinet heeft besloten dat het plan voor loondispensatie van arbeidsgehandicapten van tafel gaat omdat het niet uitvoerbaar blijkt.

Gehandicaptenorganisaties, vakbonden en werkgevers hadden daar al eerder voor gewaarschuwd. Op het plan kwam veel kritiek, ook van werkgevers, het zou de administratieve lasten van werkgevers verzwaren en de ongelijkheid van toch al zwakkere groepen bevorderen.

De maatregel voor loondispensatie werkte vooral slecht uit voor mensen met een verdienende partner, omdat dan het recht op aanvulling vervalt. Zij zouden dus moeten werken onder het minimumloon.

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen maanden uitvoerig gesproken met relevante partijen en kwam volgens tot de conclusie dat het plan niet uitvoerbaar was. Ook zou het niet leiden tot meer banen voor mensen met een beperking.

De huidige regels voor loonkostensubsidies aan werkgevers blijven voorlopig van kracht, terwijl de staatssecretaris een nieuw plan maakt dat wel gaat werken. Officieel wordt de wijziging overigens pas op Prinsjesdag bekend, maar de staatssecretaris weerspreekt de berichtgeving hierover niet.

Staatssecretaris Tamara van Ark  handhaaft de regels die nu gelden als het gaat om loonkostensubisidies voor werkgevers van arbeidsgehandicapten. Ze onderzoekt de komende tijd of er verbeteringen mogelijk zijn van de oude regels waarbij er meer banen kunnen worden gecreëerd voor arbeidsgehandicapten.

Het plan om meer mensen met een beperking aan werk te helpen, staat in het Regeerakkoord, maar viel al meteen slecht bij maatschappelijke organisaties. Het zou veel rompslomp opleveren voor betrokkenen, die het gevoel hadden dat zij hun hand moesten ophouden bij de gemeente, terwijl zij toch gewoon een baan hadden.

Werkgevers zijn over het algemeen tevreden met het huidige systeem voor loonkostensubsidie en hadden eigenlijk weinig behoefte aan een nieuwe regeling. Voordeel was wel dat de loondispensatie ‘automatisch’ door de Belastingdienst zou worden verrekend vanaf 2019.

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl