Quotumregeling arbeidsbeperkten van start bij overheid

Geplaatst op 02 May 2018

Quotumregeling arbeidsbeperkten van start bij overheid

11 september 2017

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken laat weten dat het kabinet overgaat tot activering van de quotumregeling voor de sector overheid, omdat de werkgevers in de overheidssector de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald.

De quotumregeling zal gelden voor alle overheidswerkgevers met 25 werknemers of meer. De quotumheffing bedraagt 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. Welk quotumpercentage gaat gelden en hoeveel werknemers een werkgever dus minimaal in dienst moet hebben om de heffing niet te hoeven betalen, zal in oktober 2017 bij ministeriële regeling worden vastgesteld en gepubliceerd. In oktober 2017 wordt ook het communicatietraject over de
quotumregeling gestart, zodat alle belanghebbende partijen tijdig op de hoogte zijn van de gevolgen van de quotumregeling voor hun organisaties en werknemers.

Sociaal Akkoord
De quotumregeling moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid. Basis hiervoor is de afspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

Banen voor mensen uit de doelgroep
In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd hoeveel banen markt- en overheidswerkgevers elk jaar moeten creëren voor mensen uit de doelgroep. In 2015 haalden beide sectoren de gestelde doelen. Afgelopen zomer werd bekend dat marktwerkgevers in 2016 hun aantal banen ruimschoots gerealiseerd hebben. De overheidswerkgevers hebben hun doelstelling niet gehaald.
Overheidswerkgevers worden door activering van de quotumregeling verplicht het voor hun geldende aantal banen voor de doelgroep in te vullen.

Ondersteunende maatregelen
Voor alle werkgevers gelden een aantal ondersteunende maatregelen als premiekortingen, loonkostensubsidie of –dispensatie, no-riskpolissen, het aanpassen van werkplekken en de inzet van bijvoorbeeld jobcoaches voor het begeleiden van deze groep werknemers.

Bronnen: Salarisnet

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl