Relevante wetswijzigingen voor HR per 1 januari 2019

Geplaatst op 18 December 2018

Ieder jaar verandert er wel iets op 1 januari qua personeelsregels. Zo ook op 1 januari 2019.
Al verandert er dit keer niet veel schokkends, toch is het altijd goed er kennis van te nemen.

 

Per 1 januari 2019 zijn in ieder geval de volgende wijzigingen belangrijk:

 • Kraamverlof verandert in geboorteverlof:
  Het geboorteverlof is een recht van werknemers van wie de partner bevalt. Het verlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. De werkgever moet het loon tijdens het geboorteverlof volledig doorbetalen.
 • Het adoptie- en pleegzorgverlof kan zes weken duren, in plaats van vier weken.
 • Alleen in de cao mag nog worden afgeweken van de verplichting voor werkgevers om voor elk gewerkt uur van een werknemer minimaal het wettelijk minimumloon te betalen.
 • Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen automatisch overdragen naar een andere pensioenuitvoerder. Mini-pensioenaanspraken (minder dan € 2 bruto per jaar) vervallen, al geldt voor een deel van die mini-pensioenen uitstel tot 1 juli 2019.
 • Personeelsvertegenwoordigingen krijgen meer rechten rondom het pensioen van personeel.
 • Werkgevers hoeven de zwangerschapsverklaring van werkneemsters niet meer te bewaren.
 • Familie van werknemers die overlijden of ernstig en blijvend letsel oplopen door een arbeidsongeval kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van affectieschade. Een werkgever loopt het risico hiervoor maximaal € 20.000 te moeten betalen.
 • Werken wordt lonender door wijzigingen in de inkomstenbelasting en heffingskortingen.
 • De bijtelling van 22% geldt ook voor elektrische auto’s met een catalogusprijs boven de €50.000.
 • De maximale looptijd van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers is niet langer acht jaar, maar vijf jaar. Wel geldt er voor sommige werknemers een overgangsrecht.
 • Verzamelwet SZW 2019 wijzigt de bedragen van het jeugd-LIV en de doelgroep van het LKV.
 • De maximale transitievergoeding stijgt van €79.000 nar €81.000.
 • Het wettelijk minimumloon stijgt van €1.594,20 naar €1.615,80.
 • De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar en vier maanden, de pensioenrichtleeftijd blijft 68 jaar.

 

 

 

Bronnen: rendement.nl

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl