Stappenplan bij buitenlandse werknemers inhuren

Geplaatst op 02 May 2018

Stappenplan bij buitenlandse werknemers inhuren

28 september 2017

Als u of uw werkgever werknemers uit het buitenland wilt inhuren zijn er drie stappen waar op gelet moet worden. Waar moet u rekening mee houden?

1  Werf eerst personeel in Nederland en de EER.
2  Ga na of buitenlandse werknemers een tewerkstellingsvergunning nodig hebben.
3  Controleer de A1/(E)101-verklaring.

Stap 1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER.
De werkgever is verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als de werkgever daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag hij ook werven in andere landen.

Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Lijst EER-landen 
• België;
• Bulgarije;
• Cyprus;
• Denemarken;
• Duitsland;
• Estland;
• Finland;
• Frankrijk;
• Griekenland;
• Hongarije;
• Ierland;
• IJsland;
• Italië;
• Kroatië;
• Letland;
• Liechtenstein;
• Litouwen;
• Luxemburg;
• Malta;
• Nederland;
• Noorwegen;
• Oostenrijk;
• Polen;
• Portugal;
• Roemenië;
• Slovenië;
• Slowakije;
• Spanje;
• Tsjechië;
• Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord- Ierland);
• Zweden.

Voor werknemers uit de landen van de EER en Zwitserland geldt een vrij verkeer. Deze groep kan zonder vergunning in Nederland komen werken.

Werknemers uit Kroatië moeten tot 1 juli 2018 een vergunning hebben om in Nederland te werken.

Stap 2. Ga na of buitenlandse werknemers TWV nodig hebben
Als de werkgever iemand van buiten de EER/Zwitserland of uit Kroatië inhuurt, moet hij controleren of deze persoon een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft.

Als de werkgever een buitenlandse medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in dienst wil nemen, dan is  meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV, werkvergunning) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig.

Korter dan 3 maanden 
Buitenlandse medewerker korter dan 3 maanden bij bedrijf laten werken? Dan is meestal een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) nodig. U kunt de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV. Een tewerkstellingsvergunning is maximaal 1 jaar geldig. Hierna moet u een nieuwe tewerkstellingsvergunning aanvragen.

3 maanden of langer
Als de werkgever een buitenlandse medewerker 3 maanden of langer bij uw bedrijf wil laten werken, dan vraagt u meestal de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. De GVVA is een verblijfsvergunning met een aanvullend document. De buitenlandse medewerker heeft geen aparte tewerkstellingsvergunning nodig. U vraagt de GVVA aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).


Voor wie is TWV nodig? 

Voor werknemers van buiten de Europese Unie (EU) gelden voorwaarden voor een TWV/GVVA. Als u iemand inhuurt via een intermediair, of werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan moet deze de tewerkstellingsvergunning aanvragen.

U hebt geen vergunning nodig voor:

•  werknemers uit Zwitserland;
• bepaalde groepen wetenschappers, kenniswerkers en stagiairs.

De belangrijkste uitzonderingen vindt u bij Uitzonderingen werkvergunning.

Vereenvoudigde procedures 
• Voor sommige werknemers gelden verkorte procedures. Bijvoorbeeld voor hogere leidinggevenden, specialisten en werknemers uit een buitenlandse vestiging die in Nederland technieken komen bijleren (practicanten).
• Werkgevers in het toneel, theater, de opera, musical, klassieke muziek of dans, kunnen voor topartiesten sneller een tewerkstellingsvergunning krijgen. Het salaris van de artiest bepaalt of hij tot de top behoort.
• Het is per 1 juli 2017 voor bedrijven eenvoudiger geworden om arbeidskrachten van buiten de EU tijdelijk naar Nederland te laten komen. Dit geldt voor het verrichten van werkzaamheden die geen concurrentie opleveren met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU. Bedrijven moeten bij het UWV een verzoek indienen voor goedkeuring van de werkzaamheden. Bij goedkeuring van de werkzaamheden, hoeft de werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen voor buitenlandse werknemers die bij de werkzaamheden betrokken zijn.

Stap 3. Controleer A1/(E)101-verklaring
Buitenlandse arbeidskrachten kunnen in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in het buitenland. De werkgever hoeft dan geen sociale premies voor hen af te dragen. Om hier zekerheid over te hebben, kunt u  vragen om een A1/(E)101-verklaring.

Met een A1-verklaring tonen u of uw werknemer(s) aan in welk land de sociale verzekeringspremies (voor bijvoorbeeld AOW, kinderbijslag en werkloosheid) worden betaald.

A1-verklaring online aanvragen
U vraagt een A1-verklaring online aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het formulier geldt in de landen van de EU en de EER (inclusief Zwitserland) en alle landen met wie Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft afgesloten. Het A1-formulier vervangt geleidelijk het vroegere E101-formulier.

Werknemer werkt permanent in het buitenland?
Als de werknemer permanent in het buitenland gaat werken, valt hij niet langer onder de Nederlandse sociale verzekeringen. U betaalt de premies in het land waar hij werkt. Verblijft de werknemer slechts tijdelijk (maximaal 5 jaar) voor de werkgever buiten Nederland (detachering)? Dan blijft hij onder voorwaarden hier verzekerd.

Als uw bedrijf buitenlandse arbeidskrachten inhuurt via een intermediair of (onder)aannemer, dan betalen deze arbeidskrachten misschien al sociale verzekeringspremies in het buitenland. Vraag de uitlener of de arbeidskracht zelf in dat geval om een A1-verklaring. Dan kunt u aantonen dat u voor deze werknemer in Nederland geen premies hoeft te betalen. De buitenlandse arbeidskracht vraagt deze verklaring aan bij de organisatie voor sociale zekerheid in zijn land.

Bronnen: Ondernemersplein

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl