Transitievergoeding en corona

Geplaatst op 28 January 2021

Er zijn steeds meer organisaties die door de coronamaatregelen in financiële nood verkeren. Overgaan tot ontslag is helaas soms onontkoombaar. Alleen stuit je dan automatisch op het volgende probleem; Er is niet voldoende geld binnen de organisatie om de transitievergoeding uit te betalen. 

Vakbond CNV concludeerde eerder al dat sommige werkgevers het recht op de transitievergoeding proberen te negeren.  Voorfinancieren vanuit de overheid zit er niet in, maar een werkgever kan wel onder voorwaarden de transitievergoeding in termijnen betalen, verlagen met scholingskosten of een compensatie voor de vergoeding ontvangen.

In de volgende gevallen is het uitbetalen van een transitievergoeding niet verplicht:

  • Werknemer heeft de AOW-(of andere pensioengerechtigde-) leeftijd bereikt en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet verlengd.
  • Als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer wordt de samenwerking beëindigt.
  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de cao bevat hiervoor een voorziening die de transitievergoeding kan vervangen.
  • Werkgever neemt het initiatief voor het ontslag, maar de werkgever en werknemer sluiten met wederzijds goedvinden een beëindigingsovereenkomst voor ontslag af.
  • Werknemer is nog geen 18 jaar én werkt maximaal 12 uur per week.
  • Werkgever is failliet verklaard, is surseance van betaling verleend of zit in de schuldsanering.

Bronnen: Rendement.nl

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl