Corona virus: update financiële regelingen

Geplaatst op 10 September 2020

NOW 3 en vergoedingen voorzieningen thuiswerken

 

NOW 3

Het corona-virus heeft aanhoudende invloed op onze samenleving en op organisaties, de verwachting is dat het virus ook een lange economische nasleep met zich meebrengt. Het kabinet blijft organisaties steun geven voor een langere periode en stelt miljarden beschikbaar voor tegemoetkoming in loonkosten met de NOW 3. Echter, het kabinet maakt ook duidelijk dat er een geleidelijke afbouw komt van de financiële steun. 

De huidige NOW 2 loopt per 1 oktober af, maar wordt vanaf 1 oktober verlengt met NOW 3, deze loopt tot 1 juli 2021. Met NOW 3 wil de regering de organisaties ondersteuning bieden welke het nodig hebben om de crisis te overbruggen en de werkgelegenheid behouden. Echter, door de geleidelijke afbouw van de NOW 3 wil de overheid ervoor zorgen dat organisaties en werknemers kunnen wennen en aanpassen aan de nieuwe situatie.

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet:

  • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. 
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

 

SOCIAAL STEUNPAKKET

Bij de derde steunronde wordt ook nog eens € 1,4 miljard vrij gemaakt voor een sociaal pakket die loopt van 2020 tot 2024. Hierbij gaat het om aanvullende maatregelingen als begeleiding van werk(loosheid), bij- en scholing, een aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden.
 

VERGOEDINGEN THUISWERKEN

Thuiswerken, een thema wat door de corona-crisis een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Nu er langere tijd thuis wordt gewerkt, vragen steeds meer werknemers hun werkgever om hulpmiddelen voor het thuiswerken. Maar hoe zit het met de vergoedingen hiervan?

Vergoedingen, verstrekkingen of ter beschikking stellen van hulpmiddelen als een computer, telefoon, printer, gereedschappen, internetverbinding thuis of webcam zijn gericht vrijgesteld, mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium of als het hulpmiddel voor ten minste 90% zakelijk wordt gebruikt. Dit betekent dat dit niet mee geteld hoeft te worden bij het belastbaar loon van de werknemer.

Noodzakelijkheidscriterium
Er moet redelijkerwijs aannemelijk gemaakt worden dat het hulpmiddel noodzakelijk is. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden, zoals:

  • De werkgever betaalt het hulpmiddel of een vergoeding en berekent de kosten niet door aan de werknemer.
  • De werknemer moet het hulpmiddel, of (een deel van) de vergoeding, aan de werkgever teruggeven wanneer hij het hulpmiddel niet meer nodig heeft voor zijn werk. Houdt de werknemer het hulpmiddel na de thuiswerkperiode, dan moet deze de restwaarde betalen aan zijn werkgever.

 
Overige vergoedingen
Bijkomende “overige” vergoedingen zoals extra verbruik van elektra, koffie, water, etc. zijn niet vrijgesteld of nihil gewaardeerd. Wanneer werkgevers ervoor kiezen dit te vergoeden, vormen deze simpelweg loon voor de werknemer. Dit loon kan onder de verruimde werkkostenregeling worden toegewezen en komt hiermee ten laste van de vrije ruimte. Het kan ook als eindheffing worden aangewezen. De verruiming kan er mogelijk voor zorgen dat de toewijzing zonder extra werkgeverslasten of zelfs budgetneutraal, kan worden vergoed.


Gericht vrijgesteld zijn ook de Arbovoorzieningen voor het thuiswerken, welke volgen uit de verplichtingen voor de werkgever vanuit de Arbowet. Denk hierbij aan een ergonomische bureaustoel of bureau. Voorwaarde is dat de voorziening door de werkgever wordt betaald of vergoed, de inrichting van de thuiswerkplek is opgenomen in een Arbo-plan en de voorzieningen voldoen aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer mag stop worden gezet wanneer de werknemer thuiswerkt, mits hier goede afspraken over worden gemaakt. Let wel, reeds gemaakte afspraken welke gelden op basis van de arbeidsovereenkomst of de CAO moeten bij dergelijke acties goed worden gecontroleerd. 

Nog meer weten weten? Klik dan even  hier .

Advies
Het vastleggen van afspraken over thuiswerken gaat door middel van een thuiswerkovereenkomst. In de wet is niets geregeld over de thuiswerkovereenkomst. Ook niet wat een thuiswerkovereenkomst is. Toch zitten er wat juridische haken en ogen aan het opstellen. Een thuiswerkovereenkomst is eigenlijk een arbeidsovereenkomst. Afhankelijk van de specifieke invulling welke er in de praktijk aan wordt gegeven, staan er in de overeenkomst onderwerpen verwerkt over de  invulling van uren, aard van de werkzaamheden, tijdstippen, etc. Open communicatie en afspraken vastleggen is belangrijk. Blijf als werkgever actief communiceren, wek vertrouwen en wees concreet naar je werknemers. 

Advies nodig bij het opstellen van een thuiswerkovereenkomst? Neem contact met ons op en wij adviseren graag!

 

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl