Vergeet niet de beschikking voor LIV en LKV over 2019 goed te controleren!

Geplaatst op 13 July 2020

Werkgevers die vorig jaar recht hadden op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) ontvangen hiervoor uiterlijk 31 juli 2020 een beschikking van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel LKV en (jeugd-)LIV zij ontvangen over 2019. De bedragen in de beschikking kunnen afwijken van die in de voorlopige berekening die de werkgevers vóór 14 maart van dit jaar ontvangen hebben. Dat kan verschillende oorzaken hebben: de Belastingdienst heeft voor de deadline van 1 mei een correctie op een loonaangifte over 2019 ontvangen of de bedragen zijn anders afgerond. Om geen voordeel mis te lopen is controle van deze beschikking belangrijk! Mochten er gegevens in de beschikking niet kloppen of werknemers helemaal ontbreken, dan kunnen werkgevers dit alleen nog rechtzetten door binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken.  Werkgevers krijgen de voordelen uiterlijk op 11 september uitbetaald.

De gegevens van elke werknemer moeten gecontroleerd worden, zoals het aantal verloonde uren, het jaarloon en het gemiddelde uurloon. Werkgevers moeten de uren in de beschikking controleren met de uren uit de loonadministratie, die ook op hele uren zijn afgerond. Correcties op loonaangiftes die de werkgever heeft gedaan ná 1 mei 2020 heeft de Belastingdienst niet meegenomen in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2019. Je bent als Werkgever verplicht om fouten te herstellen, ook als ze pas na 1 mei zijn ontdekt. Als een werkgever een tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk ten onrechte heeft ontvangen, dan zal de Belastingdienst die terugvorderen. Dat kan tot vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarover het voordeel is toegekend.

Heeft u hulp nodig bij de controle van de beschikking? Neem dan gerust contact met ons op! Wie weet kan PHOCUS u van dienst zijn.

Bronnen: rendement.nl

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl