Verlaag nog dít jaar uw loonkosten tot wel € 2000 per werknemer!

Geplaatst op 02 May 2018

Verlaag nog dít jaar uw loonkosten tot wel € 2000 per werknemer!

17 november 2017

Laat uw salarisadministratie nog in 2017 scannen en maak dit jaar nog optimaal gebruik van de fiscale voordelen van het lage-Inkomensvoordeel (LIV). Wij helpen u graag om de mogelijkheden van het LIV maximaal te benutten.

Wat is het LIV?
Met ingang van 1 januari 2017 kunt u als werkgever profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Heeft u werknemers in dienst met een salaris rond het wettelijk minimumloon, dan hebt u mogelijk recht op een loonkostensubsidie. De overheid stimuleert hiermee het in dienst nemen of houden van laaggeschoolden en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de regeling verruimd met het jeugd-LIV. Deze regeling compenseert de stijging van de minimumjeugdlonen en dient als stimulans voor bedrijven om meer jongeren in dienst te nemen.

Hoogte van het LIV
De hoogte van het LIV is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer in het kalenderjaar en is onderverdeeld in twee categorieën:
Categorie 1: werknemers met een gemiddeld uurloon dat ligt tussen 100%-110% van het
wettelijk minimumloon (€ 9,66 – € 10,63)

Categorie 2: werknemers met een gemiddeld uurloon dat ligt tussen 110-125% van het
wettelijk minimumloon (€ 10,63 – € 12,08)

Wanneer profiteert u als werkgever van het LIV?
U komt in aanmerking voor het lage inkomensvoordeel wanneer uw werknemers in dienst heeft die voldoen aan de volgende criteria:

– 1.248 verloonde uren op jaarbasis (gemiddeld 24 uur per week);
– Het SV-loon ligt tussen de 100%-125% van het wettelijk minimumloon;
– Verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
– De AOW-leeftijd is nog niet bereikt.

Voor welke sectoren is het zeker interessant
– Horeca
– Transport en Logistiek
– Havens en visserij
– Taxibedrijven
– Productie en industrie
– Bouw en aanverwante bedrijven
– Groothandel
– Uitzendbureaus (m.n. cao ABU/NBBU)
– Metaal & Techniek
– Detailhandel (retail)
– Schoonmaak
– Onderwijs
– Gemeenten
– Zorg

Investering en wat wij voor u doen
Op basis van het aantal werknemers binnen uw organisatie stellen wij een tijdsprognose op.
Onze werkzaamheden bestaan uit:
– Het analyseren van de door u aangeleverde gegevens;
– Controle van de gevoerde salarisadministratie in 2017 m.b.t. verloonde uren;
– Het rapporteren van eventuele foutief aangeleverde gegevens naar de Belastingdienst, zodat u deze nog kunt corrigeren en een mogelijke boete kunt voorkomen;
– Het opstellen van een adviesrapport waarmee u uw salarisadministratie kunt optimaliseren om de subsidiemogelijkheden in 2017 maximaal te benutten;
– Het opstellen van een adviesrapport waarmee uw salarisadministratie kunt optimaliseren om in 2018 maximaal kunt profiteren van de subsidiemogelijkheden.

Loop het niet mis, kom in actie!
Laat uw salarisadministratie nog dit jaar scannen om in aanmerking te komen voor de subsidies van het LIV. Er geldt slechts een beperkte houdbaarheid op de correctietermijn om voor werknemers alsnog in aanmerking te komen voor het LIV. Correcties welke invloed hebben op de berekening van uw LIV kunnen tot uiterlijk 1 mei 2018 worden ingestuurd.

Meer weten? Neem dan gewoon even contact met ons op via 0172 51 99 00 of stuur een mail naar scan@phocus.nl.

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl