WAB tijdens de coronacrisis: hoe zit dat?

Geplaatst op 27 May 2020

Met ingang van de WAB zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Zo is door de WAB nu gesteld dat wanneer een werknemer niet werkt, toch loon kan ontvangen. De WAB biedt hierdoor meer zekerheid op werk en inkomen. Alleen hoe zit dat nu tijdens de coronacrisis?

Geen werk, wat betekent dit voor werkgevers tijdens de coronacrisis?
Wanneer een werknemer het niet-werken voor eigen rekening neemt, hoeft de werkgever de werknemer geen loon te betalen als er niet gewerkt wordt. Maar wie neemt het voor rekening wanneer er niet gewerkt kan worden vanwege corona? Het uitgangspunt is dat werkgevers dit voor rekening moeten nemen en gewoon loon moeten betalen, want in het algemeen geldt dat het wegvallen van werk tijdens de coronacrisis het risico is voor de werkgever. Dit is in lijn met hoe er in het verleden is gekeken naar dit soort situaties. 

  • Thuisblijven van werknemers
    Ook wanneer het werk gewoon doorgaat tijdens de coronacrisis, maar de werknemer besluit thuis te blijven wegens klachten of uit angst voor besmetting, komt de rekening op het bordje van de werkgever te liggen. Het niet-werken wegens preventieve thuisquarantaine is voor rekening van de werkgever, want er wordt gehandelt volgens de richtlijnen van het RIVM. Heeft iemand daadwerkelijk klachten waardoor hij niet kan werken, dan is dat een ziekmelding. 
  • Onbetaald verlof
    Het wordt anders wanneer de werknemer kiest voor vrijwillige thuisquarantaine wanneer daar geen aannemelijke reden voor is. Dan komt het niet-werken voor rekening van de werknemer. De regel is dan dat de werkgever niet hoeft te betalen. Feitelijk is dit dan onbetaald verlof. De werknemer kiest er dan zelf voor om vakantiedagen op te nemen. Het is aan de werkgever om de werkomgeving in te richten volgens de RIVM-richtlijnen, zodat werknemers vertrouwen hebben in de maatregelen die de werkgever heeft getroffen. 

 

WAB niet vergeten
De regering neemt verschillende maatregelen om de financiële schade te beperken, denk bijvoorbeeld aan de NOW. Belangrijke ontwikkeling voor bedrijven met oproepkrachten is dat de nieuwe regeling nu wel geldt voor oproepkrachten. Echter, de NOW regelt niks voor de uren in het arbeidsaanbod en voor de transitievergoeding. Als je werkt met oproepkrachten kan de WAB gevolgen hebben, onderstaand twee belangrijke uitgangspunten:

  • De NOW verandert niets aan het arbeidsaanbod. Het arbeidsaanbod moet worden gedaan na (grofweg) 12 maanden oproepwerk. De oproepkracht heeft recht op het aantal uren van het arbeidsaanbod per maand (ook als je productie is afgenomen).
  • De NOW verandert niets aan de transitievergoeding.  Werknemers hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de coronacrisis. Bij niet verlengen van een arbeidsovereenkomst telt de transitievergoeding vanaf dag 1 nog steeds.

 

Termijn schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd
Verder hadden werkgevers in eerste instantie tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage ww-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl