WBSO en innovatiebox bij innovaties

Geplaatst op 02 May 2018

WBSO en innovatiebox bij innovaties

21 februari 2018

Wil je innoveren dan is de financiering een belangrijk vraagstuk.
Veel ondernemers denken dat hun plannen/ Innovaties niet voor een subsidie in aanmerking komen en vragen daarom geen subsidie aan. Ze gaan eerst afwachten of hun innovatie wel een succes wordt. Dit is niet nodig. Het is van belang de aanvraag te doen in de tijd dat je bezig bent met S&O (Speur -& Ontwikkelingswerk-ook wel R&D genoemd -Research & Development) en niet achteraf. De te verkrijgen subsidie wordt gegeven voor het inspanningswerk, ongeacht het eindresultaat.
Er is een aantal subsidies beschikbaar om innovaties te stimuleren. Zoals de WBSO, waarmee de overheid de financiële lasten van S&O-projecten wil verlagen. Of de innovatiebox beroepsdeformatie.
Verrassend genoeg zijn er nog altijd mensen die nog nooit van deze regelingen hebben gehoord. Kort door de bocht verlaagt de WBSO de loonkosten en zorgt toepassing van de innovatiebox er voor dat een bedrijf minder winstbelasting betaalt.

WBSO – Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

WBSO is een regeling van het Ministerie van Economische zaken. Via de WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die aan R&D-projecten werken.
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) toets alle WBSO aanvragen.
De verplichting om de gerealiseerde uren die medewerkers aan S&O zijn besteed te melden, geldt voor alle organisaties die een S&O-verklaring hebben ontvangen. Ook als er geen uren besteed zijn aan S&O moet dit toch opgegeven worden. Verder mag in de S&O administratie geschoven worden met de uren tussen projecten die onder de S&O-verklaring vallen. Organisaties die WBSO aanvragen moeten een keuze maken hoe zij het WBSO-voordeel voor kosten en uitgaven willen laten toekennen. Er zijn twee keuzes: een toekenning op basis van werkelijke kosten en uitgaven of een forfaitaire toekenning op basis van S&O-uren.

Geen kosten en uitgaven opgeven bij forfait of zelfstandige
In een aantal gevallen hoeven de werkelijke kosten en uitgaven niet doorgegeven te worden. Organisaties die hebben gekozen voor ‘forfait’, hoeven de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven niet door te geven. Zelfstandigen kunnen geen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die zij maken voor het uitvoeren van een S&O-project. Zij hoeven altijd alleen de gemaakte S&O-uren te melden als deze minder bedragen dan 500 uren.

S&O-verklaring is basis voor afdrachtvermindering
De hoogte van de toegekende S&O afdrachtvermindering en de manier van verrekenen voor de aangifte loonheffing staan vermeld in de eerder ontvangen S&O-verklaring. De afdrachtvermindering is ook per aangiftetijdvak af te stemmen op de daadwerkelijke realisatie. Zo kunnen organisaties een terugbetaling achteraf voorkomen. Wanneer de realisatie afwijkt van de opgave bij de aanvraag, stuurt de RVO hierover een correctie-S&O-verklaring.
Een mooi innovatie voorbeeld , waarbij er gebruik is gemaakt van de WBSO is de uitvinder van de “kunstzon”. Eternal Sun ontwikkelde een testmachine voor zonnepanelen en is uitgegroeid tot marktleider. CTO en oprichter Stefan Roest volgde in 2011 de master Zonneceltechnologie aan de TU Delft. Hij ontwikkelde voor zijn afstudeerproject een nieuw type zonnepaneel en wilde ‘m testen. “Zo vond ik de kunstzon uit die ik nodig had voor het project. Klanten kunnen met onze machines heel nauwkeurig bewijs voeren hoeveel vermogen hun zonnepanelen leveren. Onderzoeksinstituten kijken met onze testmachines naar de levensduur van zonnepanelen.”
Roest zette rond zijn vinding een bedrijf op en schreef samen met medestudent Chokri Mousaoui een businessplan. Met hulp vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de TKI Urban Energy kon het bedrijf een eerste prototype ontwikkelen. “Vervolgens hebben we meegedaan aan een Trust-project: een haalbaarheidsstudie naar een nieuwe methode om de levensduur van zonnepanelen te testen en te voorspellen. Daarnaast maken we gebruik van de WBSO-regeling die meer innovatie mogelijk maakt.”

Innovatiebox

Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting en 1 van de grootste subsidieregelingen van het Nederlandse bedrijfsleven. In 2017 was er 625 miljoen EURO beschikbaar voor de innovatiebox.
De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die je behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in deze box. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 5% (tot en met 2017) of 7% (vanaf 2018) in plaats van het toptarief van 25%.

De innovatiebox geldt vanaf 1 januari 2010 en is van toepassing op voordelen (lees: winsten) die zijn voortgekomen uit octrooien of WBSO projecten. Overleg met de belastingdienst is geen overbodige luxe wanneer ervoor wordt gekozen om de innovatiebox toe te passen bij de aangifte vennootschapsbelasting. Een optimale benutting is namelijk niet erg eenvoudig, o.a door de begrippen “S&O-activum” en “innovatiewinst”. Die zijn in de wetgeving niet expliciet gedefinieerd. Binnen de Belastingdienst zijn meerdere inspecteurs aangesteld om als aanspreekpunt voor de innovatiebox te fungeren. Het merendeel van de gebruikers treedt in vooroverleg met de Belastingdienst om een vaststellingsovereenkomst af te sluiten, waarbij ondernemers eventuele vraagstukken met de inspecteur kunnen bespreken.
Want ook de invulling van het substancecriterium door middel van de zogenoemde “nexusbenadering”, de criteria voor de toegang tot preferentiële regimes voor intellectueel eigendom en de bepalingen over transparantie roepen vragen op. De tweede kamer wil, dit jaar nog, maatregelen nemen om de begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid van het beleid van de innovatiebox te vergroten.

Loon directeur -grootaandeelhouder telt soms mee in de innovatiebox
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die via zijn persoonlijke B.V. werk verricht voor de ontwikkeling van een innovatief product, moet rekening houden met gevolgen voor de innovatiebox. Onder voorwaarden telt zijn loon namelijk mee voor de berekeningen bij dit fiscaal voordelige regime.
De vraag is; wat te doen met het loon een dga die in dienst is bij een persoonlijke holding. Die holding heeft een belang van een derde in een werkmaatschappij, en de dga draagt vanuit zijn dienstbetrekking bij de holding bij aan een innovatie bij de werkmaatschappij. Vraag is dan of het loon van de dga een ‘kwalificerende uitgave’ is voor de innovatiebox. Dergelijke uitgaven tellen namelijk mee voor de berekening van de opbrengsten die een onderneming onder de innovatiebox mag brengen. Deze berekening, de zogeheten ‘nexusbreuk’, is een aanscherping van de innovatiebox die begin 2017 is ingevoerd.
Volgens de staatssecretaris is er sprake van een kwalificerende uitgave. In deze constructie heeft de dga een (fictieve) dienstbetrekking bij de werkmaatschappij. En daar hoort een gebruikelijk loon bij, ofwel het loon dat de dga volgens de Belastingdienst in principe hoort te krijgen. Het deel van dit gebruikelijk loon dat betrekking heeft op de innovatieve werkzaamheden van de dga telt mee.

WBSO 2018 aanvraag indienen?
Je kan zelf WBSO subsidie aanvragen bij RVO. De WBSO aanvraag dient dan te voldoen aan de eisen en verwachtingen van RVO.
Zelfstandigen zonder personeel krijgen subsidie in de vorm van een flinke verhoging van de zelfstandigenaftrek.
De werzaamheden waarover WBSO wordt aangevraagd moeten natuurlijk een innovatief karakter hebben, denk hierbij aan:

  • Ontwikkeling van Software
  • Ontwikkeling van producten
  • Ontwikkeling van processen
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek
  • Veredeling

De WBSO regeling is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die S&O verricht. Je komt in aanmerking als het project voldoet aan alle eisen. Nogmaals het project hoeft dus niet succesvol te zijn. Van essentieel belang is dat de ontwikkeling op de juiste wijze wordt omschreven. Technisch en binnen een wettelijk kader.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanvragen en toepassen van dergelijke subsidie-regelingen dus mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Hier vindt je de handleiding WBSO 2018 van de RVO

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl