Wijzigingen per 1 juli 2021

Geplaatst op 21 June 2021

Per 1 juli 2021 treden er weer enkele wetswijzigingen en regelingen in werking die relevant zijn voor salarisadministrateurs op salarisgebied. Wat gaat er veranderen met ingang van 1 juli 2021 (en de maanden daarna) en waar moet je als salarisadministrateur rekening mee houden?

De volgende zaken wijzigen:

Minimumloon stijgt

Het wettelijk minimumloon stijgt vanaf 1 juli 2021 met ruim 16 euro naar 1701 euro per maand.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2021:

1701 euro per maand (1 januari 2021: 1.684,80 euro per maand);
392,55 euro per week (1 januari 2021: 388,80 euro per week); en
78,51 euro per dag (1 januari 2021: 77,76 euro per dag).

Aanbod arbeidsomvang oproepkracht

Per 1 juli 2021 heb je te maken met een wijziging ten aanzien van het aanbod arbeidsomvang dat je moet geven aan oproepkrachten.

De WAB verplicht je vanaf 1 januari 2020 om een oproepkracht die twaalf maanden als zodanig voor je heeft gewerkt, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dat doe je in de dertiende maand. De oproepkracht heeft een maand de tijd om het aanbod te accepteren. Hij reageert dus in de veertiende maand.

De aanvangsdatum is uiterlijk de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken, dus uiterlijk op eerste dag van de vijftiende maand. Dit gaat vanaf 1 juli gelden.

 

Onbelaste reiskostenvergoeding

De maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is dit jaar al twee keer verlengd, in januari en maart. Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 oktober 2021. Dit houdt in dat de werkgever tot 1 oktober 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kan vergoeden, ook al maakt de werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig).

Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al vóór 13 maart 2020 kregen.

Let op: het geldt dus niet voor werknemers die later (na 12 maart) in dienst zijn gekomen.

Wat nog in de pijplijn zit: het kabinet werkt aan een regeling waarmee werkgevers onbelast thuiswerkkosten kunnen vergoeden waarvoor nu nog geen gerichte vrijstelling geldt.

 

Belastingschuld betalen

Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer belasting gaan betalen. Maar zij hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021.

 

Versoepeling administratieve verplichtingen

Werkgevers hoeven tot 1 oktober 2021 niet alle administratieve verplichtingen voor loonheffingen uit te voeren als dat niet kan door de coronamaatregelen. Deze maatregel is weer verlengd.

Zo geldt bijvoorbeeld de plicht van de werkgever om de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Als een werkgever een werknemer niet tijdig kan identificeren, kan dit leiden tot een toepassing van het anoniementarief. De Belastingdienst neemt in deze situaties een soepel standpunt in. De toepassing van het anoniementarief kan achterwege blijven als de werkgever de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt zodra dat mogelijk is.

 

Vakantiedagen vervallen

De wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2020 heeft opgebouwd, vervallen per 1 juli 2021.

Werknemers moeten binnen anderhalf jaar hun opgebouwde vakantiedagen opnemen. In de cao kan een ruimere vervaltermijn zijn afgesproken.

Het is belangrijk werknemers tijdig en duidelijk te informeren over deze vervaltermijn en ze de kans te geven om de vakantiedagen op te nemen.

 

Lagere WW-premies

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) trekt het kabinet in. In plaats daarvan worden de AWf-premies per 1 augustus verlaagd.

De lage premie over het loon van werknemers met een vast contract gaat omlaag van 2,7 naar 0,34 procent. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers daalt van 7,7 procent naar 5,34 procent.

 

Subsidies

De zorgbonus 2021 is aan te vragen tot en met 27 juli 2021.
Een aanvraag voor de subsidie praktijkleren indienen voor het studiejaar 2020-2021 kan nog tot en met 16 september.
Sectoren kunnen tot en met 30 juli 2021 een subsidieaanvraag doen voor de tijdelijke Maatwerkregeling voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

 

Wil jij controleren of je op de hoogte bent van alle wijzigingen? Download dan de handige Checklist Wetswijzigingen van Loket.nl

 

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

Bronnen: www.salarisvanmorgen.nl

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl