Bespaar kosten door controle Whk-premie

Geplaatst op 02 May 2018

Bespaar kosten door controle Whk-premie

11 december 2017

Als werkgever kunt u mogelijk te veel betalen doordat de Wkh-premie onjuist wordt berekend. Het betreft de zogenaamde gedifferentieerde Whk-premie (premie Werkhervattingskas) vanaf het premiejaar 2014, het jaar dat de Wet Bezava werd ingevoerd.

Een recente uitspraak van het Gerechtshof leidt voor uw organisatie waarschijnlijk tot een teruggaaf van teveel betaalde premies. De rechter heeft namelijk geoordeeld dat de werkgeverspremie inzake arbeidsongeschiktheid strijdig is met Europese rechtsbeginselen en dus onterecht te hoog was.

Waarom is er onterecht premieopslag toegekend?
Per 1 januari 2014 geldt een nieuwe regeling voor de gedifferentieerde premieheffing voor de Werkhervattingskas wat betreft vangnetters. De gedifferentieerde premie is gebaseerd op gegevens uit 2012.
Die invoering met terugwerkende kracht is onterecht, aldus de werkgever die de rechtszaak aanspande. Zij hadden te maken met een tijdelijke kracht, die op 1 januari 2012 ziek uit dienst ging. Door de nieuwe regeling moesten zij meer premielasten betalen dan men aan loon voor die werknemer kwijt zou zijn geweest. De eis: het landelijk vastgestelde rekenpercentage van 0,34 procent wilden ze wel betalen, maar de opslag van 0,7 procent, het individuele werkgeversrisicopercentage, zeker niet. Ze konden destijds, toen ze de werknemer in 2011 in dienst namen, geen rekening houden met de – toen nog onbekende – wijziging van de premieberekeningssystematiek. Het Hof oordeelde dat er in beginsel geen sprake is geweest van een fair balance: De invoering van de nieuwe regeling heeft de gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokken werkgever aangetast, aldus het Hof.
Resultaat: toewijzing van de eis en vermindering van het vastgestelde premiepercentage met 0,7 procentpunt, wat neerkomt op een besparing van meer dan 40.000 euro.

Bezwaar maken
De premiebeschikking van de Belastingdienst voor 2018 valt begin december op de mat. Als er iets niet blijkt te kloppen, moet u op tijd bezwaar maken: uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bij de Belastingdienst binnen zijn. Bent u te laat, dan hoeft de belastingdienst deze niet meer in behandeling te nemen. Het is dus zaak snel te handelen.
Natuurlijk behelst bezwaar maken een heel proces: met de bezwaarschriften in de hand gaat de Belastingdienst eerst alle gegevens bij het UWV ophalen. Vervolgens worden in de bezwaarzaak alle gevallen op persoonsniveau ter discussie gesteld.

Wij denken dat het voor uw organisatie raadzaam is om oudere Whk-premie beschikkingen te controleren op basis van de recente rechterlijke uitspraak. Mocht blijken dat de premie niet overeenkomstig met de uitspraak van het Gerechtshof is, dan zullen wij, namens u, de Belastingdienst verzoeken de premie met terugwerkende kracht te corrigeren.

Indien u hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op.
Om tijdig bezwaar te kunnen maken, hebben we uw opdracht uiterlijk 1 januari 2018 nodig.

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl