Compensatie transitievergoeding

Geplaatst op 02 April 2020

Update transitievergoeding: compensatie aanvragen kan vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie bij UWV aanvragen voor de betaalde transitievergoeding voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Wat houdt compensatie transitievergoeding in?
Heb je als werkgever, na 1-7-2015, de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer na 2 jaar beëindigd en daarbij transitievergoeding betaald aan de werknemer? Dan kun je vanaf nu, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een compensatie van deze betaalde transitievergoeding.

Voorwaarden voor de compensatie
Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

– De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

– De werknemer is ziek uit dienst gegaan.

– De werkgever betaalde een transitievergoeding bij uitdiensttreding aan de werknemer.

Indien een werknemer een vervroegde IVA krijgt en aan de bovenstaande 3 voorwaarden voldoet, heeft de werkgever ook recht op compensatie van de betaalde transitievergoeding.

Hoogte van de vergoeding:
Als werkgever en werknemer een lagere transitievergoeding overeenkomen dan in de wet staat, is ook de compensatie lager. Verder gelden de wettelijke regels voor de transitievergoeding, waarvoor ieder jaar een wettelijk maximumbedrag wordt bepaald. Wettelijke rente en werkgeverspremies worden niet vergoedt.

Aanvraag compensatie transitievergoeding
De compensatie kan worden aangevraagd tot

– 30 september 2020 als de transitievergoeding is betaald voor 1-4-2020.

– binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding indien deze is betaald na 1-4-2020.

Per 1 april staat het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ online op het werkgeversportaal. Voor het aanvragen log je in op het werkgeversportaal met eHerkenning. Hiervoor heb je een machtiging nodig voor de dienst “Ontslag/Indienen ontslagaanvraag”

Bij de aanvraag zijn volgende documenten verplicht:

– Arbeidsovereenkomst

– Bewijs einde arbeidsovereenkomst

– Berekening transitievergoeding en loonstroken

– Bewijs dat transitievergoeding is betaald en op welke datum

De beoordeling van de aanvraag hangt af van de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte van de werknemer. Is deze geëindigd voor 1-4-2020 dan moet het UWV binnen 26 weken een beslissing nemen, in andere gevallen moet dit binnen 8 weken.

Vragen over de compensatie transitievergoeding of kunnen wij helpen bij de aanvraag of de gehele aanvraag verzorgen? Neem dan contact met ons op!

Bronnen:

Terug naar boven
Elzenlaan 1-B
2481 LZ Woubrugge
+31 (0)172 519 900
advies@phocus.nl